Fiske i Barduelva

Istindan i bakgrunnen


Barduelva
Barduelva, som ligger 200 meter nedenfor gården, har sitt utspring fra Altevannet i indre Troms. Elva renner gjennom hele kommunen og ned Bardufossen før den når Målselva lenger ned.

I Barduelva finnes gode bestander av ørret og røye, og elva regnes som ei fantastisk elv for fluefiske. Det er ikke uvanlig med ørreter på over 2 kilo og røyer på rundt kiloen! Forholdene i elva gjør at fiskene er i perfekt kondisjon. Se flere bilder fra elva her.

Ønsker du å lese mer om fiske i Barduelva klikk deg inn på denne adressen: www.barduelva.net.

Fiskekort
Fisket i Barduelva er godt organisert, og man løser ett fiskekort for hele vassdraget.

Prisene pr idag er 80 NOK/døgn, 3 døgn 150 NOK, 1 uke 200 NOK og 400 NOK for hele sesongen.
Fiskekort fås kjøpt hos Narvesen på Setermoen, tlf 77 18 15 92.
Fiskekort kan ordnes på forhånd ved bestilling.

Desinfisering av fiskeutstyr
For å forebygge smitte av parasitten Gyrodactylus salaris må alle som fisker i Barduelva desinfisere fiskeutstyret. Vi veileder dere til nærmeste desinfiseringsstasjon.

Isfiske
Også vinterstid kan Barduelva by på fine fiskeopplevelser. Isfiske på elveisen er både spennende og populært.

Vi kan også arrangere isfisketurer til vann i høyfjellet.

Isfiske etter røye

Fluefiskefangst