Historikk

Plassen Steirud
Steirud Gård ligger i Bardu kommune i Troms. Gården ble bygget av innflyttere fra Østerdalen i perioden 1895 til 1910, og den er en av de eldste bevarte bosettingene i Bardu.

Plasseringen av tunet var neppe tilfeldig. Husene ligger sørvendt på en bred morenerygg som går parallelt med Barduelva som ligger ca 200 meter nedenfor gården. Sola kommer tidlig til Steirud og etter mørketida settes det ekstra stor pris på lyset og varmen fra sola. Gården er på totalt 2000 da, derav 25 da innmark.

Tunet og husene
Da de forrige eierne kjøpte Steirud i 1994 var alle husene fremdeles intakte. Det var våningshus, sommerstue, fjøs, stall, stabbur, sommerfjøs og melkehus.

Bortsett fra våningshuset var alle bygningene i dårlig forfatning og det ble satt i gang et omfattende restaureringsarbeide. På grunn av gårdens alder og kulturhistoriske verdi er all restaurering gjort i samarbeid med kulturavdelingen ved Troms fylkeskommune.

Våningshuset og sommerstua

Stabburet og den nye driftsbygningen